מרכז קהילתי כפר סבא מסעדה
מרכז קהילתי כפר סבא גינה
מרכז קהילתי כפר סבא מסעדה
מרכז קהילתי כפר סבא מרפסת
מרכז קהילתי כפר סבא חנות
מרכז קהילתי כפר סבא חתך

(972) 054 5226 221    Givatayim Israel    rozen.arch@gmail.com

© 2018 by Rozen Architects